PODR

top

Witamy na stronie internetowej pierwszego w Polsce Prywatnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Idea powstania naszego Ośrodka wynika z zapisów Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-13 w którym określono, że w Polsce usługi doradcze mogą być świadczone przez publiczne i prywatne podmioty doradcze.

Przyjęcie takiego rozwiązania jest wynikiem zastosowania się Polski do Rozporządzenia Rady WE 1782/2003 art. 13, w którym to Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie obowiązek ustanowienia do dnia 1 stycznia 2007 roku systemu doradztwa dla rolników. Pomimo iż w Polsce dominującą rolę w świadczeniu usług doradczych odgrywa doradztwo państwowe, finansowane w większości z budżetu państwa, to wraz ze wzrostem liczby uruchamianych naborów w poszczególnych programach wspomagających wieś i rolnictwo wzrasta też zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe usługi doradcze.

Zaletą prywatnego doradztwa jest jego większa innowacyjność i elastyczność w poszukiwaniu nowych rozwiązań i form współpracy. Doradca nie jest ograniczony sztywnymi ramami czasu pracy i przypisanym zakresem obowiązków nie pozwalającym na pełną identyfikację z problemem, jaki ma do rozwiązania. Tutaj najważniejszy jest klient a jego zadowolenie to również nasza satysfakcja