Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy zespołem doradców liczącym 10 osób. Firma powstała w 2009r w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie na profesjonalne usługi doradcze wynikające z możliwości korzystania z funduszy Unii Europejskiej. Od samego początku istnienia tworzyli ją ludzie z największym możliwym doświadczeniem zawodowym sięgającym dziś nawet 23 lat. Działamy na rynku usług doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy UE dla rolników i firm z obszarów wiejskich. Niegdyś swoim zasięgiem obejmowaliśmy głównie Wielkopolskę. Dzisiaj odległość nie ma już znaczenia. Obsługujemy zdalnie klientów z całej Polski.

CO ROBIMY

Sporządzamy wnioski i biznesplany dla ubiegających się o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej.
Obsługujemy firmy przetwórstwa rolno – spożywczego, firmy rozwijające usługi rolnicze, melioracyjne i leśne. Pomagamy w tworzeniu nowych firm na obszarach wiejskich chcących uzyskać premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DLACZEGO MY

Nasi doradcy mają doświadczenie we wszystkich programach pomocowych dla rolników i firm z obszarów wiejskich. Wszyscy posiadają kierunkowe wykształcenie wyższe w zależności od rodzaju świadczonych usług. Mamy w zespole ekonomistów – specjalistów w obsłudze firm i gospodarstw rolnych w programach inwestycyjnych, osoby z wykształceniem przyrodniczym oraz mechanizatora – specjalistę w uprawie polowej. Jesteśmy sprawnym i efektywnym zespołem, o czym świadczy wysoka jakość naszych usług i powracający klienci zadowoleni z uzyskanej pomocy. Rzetelnie oceniamy szanse każdego klienta na uzyskanie dotacji i podejmujemy współpracę dopiero po weryfikacji tych szans.

W OSTATNICH LATACH WYKONALIŚMY

+
0

wniosków i biznesplanów dla przedsiębiorców na obszarach wiejskich, w tym:

 • Premie ma rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój usług rolniczych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
+
0

wniosków i biznesplanów dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych

+
0

wniosków o przyznanie premii ,,Młodym Rolnikom”

+
0

wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie

+
0

wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw

+
0

planów nawozowych zgodnych z bieżącymi wymogami

+
0

planów poprawy dobrostanu zwierząt (2020/21)

+
0

wniosków na materiał siewny

NASZE USŁUGI

PROW 2014-20

Sporządzanie wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-20

Dopłaty bezpośrednie

Sporządzanie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dobrostan zwierząt

Sporządzanie planów poprawy dobrostanu zwierząt.

Plany nawozowe

Sporządzanie obowiązującej dokumentacji wymaganej Programem azotanowym (plan nawozowy, ewidencja zabiegów agrotechnicznych).

Materiał siewny

Sporządzamy wnioski o dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego.

DLA ROLNIKÓW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/20 zawiera liczne działania pro-rozwojowe dla gospodarstw rolnych. Są to m.in.:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych – możliwa dotacja 200 – 900 tys. zł
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom – premia 150 tys. zł
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – dotacja 100 tys. zł
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – dotacja 200 – 500 tys. zł
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – dotacja 100 tys. zł
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – premia 60 tys. zł

Oprócz programów inwestycyjnych są też dopłaty bezpośrednie, wsparcie na podwyższanie dobrostanu zwierząt, dopłaty do bioasekuracji, czy programy rolnośrodowiskowe. Zadzwoń, zapytaj lub napisz. Udzielimy Ci bezpłatnie wszelkich informacji na co i kiedy rusza nabór wniosków.

0
złotych

średnia kwota pozyskanych dotacji dla rolników w 2021 roku

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/20 dają możliwość rozwoju dla firm na obszarach wiejskich. Są to:

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej od 150 do 250 tys. zł (nabór wniosków trwa)
 • Wsparcie rozwoju usług rolniczych, melioracyjnych i leśnych (nabór wniosków na przełomie roku) – dotacja do 500 tys. zł
 • Dotacje dla firm z sektora przetwórstwa rolno – spożywczego nawet do 10 mln zł
 • Dotacje dla Spółek Wodnych i ich Związków na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” do 1 mln zł.

0
złotych

czeka na przedsiębiorców w ramach dotacji na rok 2022

DLA LEŚNIKÓW

NOWOŚĆ!!!

Rozszerzenie zakresu tematycznego programu wspierającego rozwój usług rolniczych o usługi leśne. Już w połowie roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski na rozwój usług leśnych. To m.in. efekt postulatów zgłaszanych przez Polską Leśną Izbę Gospodarczą do Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Uznano, że wspieranie firm świadczących usługi leśne ma istotne znaczenie dla rozwoju form działalności pozarolniczej na wsi. Zatem w 2022r o wsparcie na ,,rozwój usług rolniczych” mogą ubiegać się także przedsiębiorstwa, które świadczą już usługi leśne na obszarach wiejskich minimum od 2 lat przed złożeniem wniosku. Wspierane inwestycje będą obejmować koszty związane z zakupem nowych maszyn, narzędzi i urządzeń służących do realizacji operacji w ramach świadczenia usług leśnych. Możliwa dotacja – 50% poniesionych kosztów, max 500 tys. zł.

0
złotych

czeka na leśników w ramach dotacji na rok 2022

AKTUALNOŚCI

Nowe nabory wniosków w ramach PROW 2014-20

Od 7 lipca do 21 października 2022r można ubiegać się w ARiMR o 500 tys. zł dotacji na rozwój usług rolniczych, leśnych i melioracyjnych. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących obszarów działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności:…

Czytaj więcej

Program Azotanowy

Od połowy 2018r. obowiązuje w Polsce nowy ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeni”. Określa on m.in. terminy i odległości stosowania nawozów od cieków i zbiorników wodnych, jak również dokumentację,…

Czytaj więcej

Krowa+ Świnia+

Od 2020 roku rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Wysokość dopłat będzie zależeć od działań, jakie rolnik podejmie, aby polepszyć warunki chowu, czy hodowli zwierząt. W ramach nowego działania:…

Czytaj więcej

KONTAKT

Krzysztof Jankowski

Zarząd | k.jankowski@podr.com.pl | +48 604 431 624

Masz pytania?
Napisz już dziś!

 

Wyślij

Biuro

Robakowo k/Kórnika, ul. Gajowa 1
biuro@podr.com.pl

Krzysztofa Biała-Jagiełło

Kierownik Biura | +48 693 33 88 33
k.biala-jagiello@podr.com.pl

Daniel Rudnicki

Główny Specjalista |+48 661 01 18 29
d.rudnicki@podr.com.pl

Lidia Jagiełło

Specjalista | +48 693 00 26 04
l.jagiello@podr.com.pl

Sylwia Ochowiak

Główny Specjalista | +48 693 03 33 30
s.ochowiak@podr.com.pl

Michał Jagiełło

Specjalista | +48 693 33 44 33
m.jagiello@podr.com.pl

Anna Jankowska

Główny Specjalista ds. Przetwórstwa Rolnego i Przedsiębiorczości na Wsi
+48 603 551 701 | a.jankowska@podr.com.pl

Biuro Kalisz

ul. Zacisze 2, pok. 201 (II piętro), 62-800 Kalisz

Elżbieta Żarnecka

Kierownik Biura | +48 693 03 30 34
e.zarnecka@podr.com.pl

Patrycja Gwóźdź

Główny Specjalista | +48 693 33 22 33
p.gwozdz@podr.com.pl