Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Integrowana Produkcja Roślin

Przypominamy producentom rolnym, którzy chcą kontynuować Integrowaną Produkcję (IP) o potrzebie zgłaszania nowych upraw do jednostek certyfikujących najpóźniej na 30 dni przed siewem/sadzeniem. Rolnicy, którzy korzystają również ze środków finansowych na modernizację swoich gospodarstw i którzy zadeklarowali udział w systemach jakości (m.in. IP) powinni uczestniczyć w nich przez 5 lat od ostatniej płatności z ARiMR. Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. organizuje 2 dniowe… Czytaj więcej »

Nowe nabory wniosków

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość wsparcia wynosi 60000zł Od 28 grudnia do 25 lutego 2019 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę… Czytaj więcej »