Nowe nabory wniosków w ramach PROW 2014-20

Od 16 maja do 14 lipca 2022r można ubiegać się w ARiMR o 60 tys. zł premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi…