Archiwum autora: Krzysztof Jankowski

Krowa+ Świnia+

W 2020 roku rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Wysokość dopłat będzie zależeć od działań, jakie rolnik podejmie, aby polepszyć warunki chowu, czy hodowli zwierząt. W ramach nowego działania: ,,Dobrostan zwierząt” rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację poprawy warunków chowu i hodowli zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z… Czytaj więcej »

Program Azotanowy

Od połowy 2018r. obowiązuje w Polsce nowy ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeni”. Określa on m.in. terminy i odległości stosowania nawozów od cieków i zbiorników wodnych, jak również dokumentację, którą powinni prowadzić i posiadać rolnicy. Są to: ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, plan nawożenia azotem, lub obliczenia… Czytaj więcej »

Uwaga, praca!!!

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko doradca rolny – specjalista. Wymagane doświadczenie w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, wniosków w ramach PROW 2014-20 oraz prawo jazdy kat. B. Praca w siedzibie Spółki w Biernatkach k. Kórnika oraz w terenie. Docelowo oferujemy stałe zatrudnienie, na pełen etat. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@podr.com.pl lub kontakt telefoniczny pod… Czytaj więcej »

Integrowana Produkcja Roślin

Przypominamy producentom rolnym, którzy chcą kontynuować Integrowaną Produkcję (IP) o potrzebie zgłaszania nowych upraw do jednostek certyfikujących najpóźniej na 30 dni przed siewem/sadzeniem. Rolnicy, którzy korzystają również ze środków finansowych na modernizację swoich gospodarstw i którzy zadeklarowali udział w systemach jakości (m.in. IP) powinni uczestniczyć w nich przez 5 lat od ostatniej płatności z ARiMR. Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. organizuje 2 dniowe… Czytaj więcej »

Nowe nabory wniosków w ramach PROW 2014-20

W terminie od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej: 3… Czytaj więcej »

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt – IRZ

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE. Na System IRZ obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy: Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych), Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło,… Czytaj więcej »

Program azotanowy

Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów. W związku z wdrażaniem także w Polsce Dyrektywy Azotanowej… Czytaj więcej »

Zasada wzajemnej zgodności (Cross-compliance)

Wymogi cross-compliance zostały podzielone na trzy obszary: Obszar A, który obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego Obszar B, obejmujący: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin Obszar C, w którym zawiera się: Dobrostan zwierząt Nasze usługi: sporządzanie ocen oraz planów dostosowania gospodarstw do wymogów Cross Compliance

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-20)

link do info o PROW 2014-20 na stronie www.arimr.gov.pl Nasze usługi: sporządzanie wniosków o pomoc z udziałem funduszy Unii Europejskiej przede wszystkim w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Restrukturyzacja małych gospodarstw Ułatwienie startu młodym rolnikom Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych