Archiwum autora: Krzysztof Jankowski

Uwaga, praca!!!

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko doradca rolny – specjalista. Wymagane doświadczenie w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, wniosków w ramach PROW 2014-20 oraz prawo jazdy kat. B. Praca w siedzibie Spółki w Biernatkach k. Kórnika oraz w terenie. Docelowo oferujemy stałe zatrudnienie, na pełen etat z możliwością korzystania z samochodu służbowego. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@podr.com.pl… Czytaj więcej »

Integrowana Produkcja Roślin

Przypominamy producentom rolnym, którzy chcą kontynuować Integrowaną Produkcję (IP) o potrzebie zgłaszania nowych upraw do jednostek certyfikujących najpóźniej na 30 dni przed siewem/sadzeniem. Rolnicy, którzy korzystają również ze środków finansowych na modernizację swoich gospodarstw i którzy zadeklarowali udział w systemach jakości (m.in. IP) powinni uczestniczyć w nich przez 5 lat od ostatniej płatności z ARiMR. Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. organizuje 2 dniowe… Czytaj więcej »

Nowe nabory wniosków

  Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała… Czytaj więcej »

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt – IRZ

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE. Na System IRZ obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy: Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych), Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło,… Czytaj więcej »

Program azotanowy

Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów. W związku z wdrażaniem także w Polsce Dyrektywy Azotanowej… Czytaj więcej »

Zasada wzajemnej zgodności (Cross-compliance)

Wymogi cross-compliance zostały podzielone na trzy obszary: Obszar A, który obejmuje: Identyfikację i rejestrację zwierząt, Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego Obszar B, obejmujący: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin Obszar C, w którym zawiera się: Dobrostan zwierząt Nasze usługi: sporządzanie ocen oraz planów dostosowania gospodarstw do wymogów Cross Compliance

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-20)

link do info o PROW 2014-20 na stronie www.arimr.gov.pl Nasze usługi: sporządzanie wniosków o pomoc z udziałem funduszy Unii Europejskiej przede wszystkim w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN Restrukturyzacja małych gospodarstw Ułatwienie startu młodym rolnikom Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych