Dyrektywa azotanowa – (strefa OSN)

Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie
ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym
przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych

Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów.

W związku z wdrażaniem także w Polsce Dyrektywy Azotanowej aktualnie cały kraj został objęty ,,Programem działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Nasze usługi: sporządzanie obowiązującej dokumentacji w gospodarstwie rolnym