Od 15 maja do 21 czerwca 2014r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków w ramach działania 112 „Ułatwienie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-13. Premia w tym naborze wynosi 100 tys. zł. Jeśli planujesz przejęcie, zakup lub dzierżawę gospodarstwa rolnego skontaktuj się z naszym doradcą, który napisze dla Ciebie wniosek o przyznanie premii oraz przeprowadzi Cię przez całą procedurę jego weryfikacji aż do rozliczenia z ARiMR.
kontakt

T: 61 898 07 45
F: 61 881 08 90
M: biuro@podr.com.pl