Integrowana Produkcja Roślin

Przypominamy producentom rolnym, którzy chcą kontynuować Integrowaną Produkcję (IP) o potrzebie zgłaszania nowych upraw do jednostek certyfikujących najpóźniej na 30 dni przed siewem/sadzeniem. Rolnicy, którzy korzystają również ze środków finansowych na modernizację swoich gospodarstw i którzy zadeklarowali udział w systemach jakości (m.in. IP) powinni uczestniczyć w nich przez 5 lat od ostatniej płatności z ARiMR.

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. organizuje 2 dniowe szkolenie podstawowe dla rolników w zakresie Integrowanej Produkcji. Osoby chcące zapisać się na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny:
604 431624 lub drogą elektroniczną: k.jankowski@podr.com.pl
Termin realizacji zostanie wyznaczony po zebraniu grupy 20 – 30 uczestników.