Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-20)

link do info o PROW 2014-20 na stronie www.arimr.gov.pl

Nasze usługi: sporządzanie wniosków o pomoc z udziałem funduszy Unii Europejskiej przede wszystkim w ramach działań:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw
  • Ułatwienie startu młodym rolnikom
  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
  • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych