Nowe nabory wniosków

 

  • Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł
  • Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowaną z PROW 2014-2020. W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany, m.in. zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.