Nowy nabór wniosków

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r. Standardowa wysokość dofinansowania to 50 procent, ale młodzi rolnicy mogą uzyskać 60 proc. W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.