Nowe nabory wniosków

 

  • Od 25 września do 22 listopada 2019r w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym
  • Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:
    • 150 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
    • 200 tys. zł – jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
    • 250 tys. zł – jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.