Szkolenia

Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. prowadzi działalność szkoleniową w zakresie

  • integrowanej produkcji
  • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w w/w zakresie firma została wpisana 23 października 2013 pod numerem 30/21/17657 przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.