Zakres Usług

  • sporządzanie wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-20
  • sporządzanie wniosków o dopłaty bezpośrednie
  • sporządzanie wniosków i planów rolnośrodowiskowych
  • sporządzanie biznes planów
  • sporządzanie planów nawożenia i bilansów azotu
  • organizacja szkoleń dla rolników i firm