Zasada wzajemnej zgodności (Cross-compliance)

Wymogi cross-compliance zostały podzielone na trzy obszary:

Obszar A, który obejmuje:

  • Identyfikację i rejestrację zwierząt,
  • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego
Obszar B, obejmujący:
  • Zdrowie publiczne,
  • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
  • Zdrowotność roślin
Obszar C, w którym zawiera się:
  • Dobrostan zwierząt
Nasze usługi: sporządzanie ocen oraz planów dostosowania gospodarstw do wymogów Cross Compliance