Krowa+ Świnia+

W 2020 roku rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Wysokość dopłat będzie zależeć od działań, jakie rolnik podejmie, aby polepszyć warunki chowu, czy hodowli zwierząt. W ramach nowego działania: ,,Dobrostan zwierząt” rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację poprawy warunków chowu i hodowli zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych  kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Przewiduje się następujące pakiety wsparcia:

PAKIET 1. DOBROSTAN ŚWIŃ
Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20 proc, w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 301 zł/szt. rocznie.

Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20 proc., w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 24 zł/szt. rocznie.

Wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu – dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1. – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie.

Wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu – dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2. – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Przepisy nie przewidują jednak utrzymania świń na wolnym wybiegu dopóki w Polsce jest obecny afrykański pomór świń (ASF)

PAKIET 2. DOBROSTAN KRÓW
Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym – stawka płatności 185 zł/szt. rocznie.

Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20 proc., w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 595 zł/szt. rocznie.

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu – dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym – stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.