Program Azotanowy

Od połowy 2018r. obowiązuje w Polsce nowy ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeni”. Określa on m.in. terminy i odległości stosowania nawozów od cieków i zbiorników wodnych, jak również dokumentację, którą powinni prowadzić i posiadać rolnicy. Są to: ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, plan nawożenia azotem, lub obliczenia maksymalnych dawek azotu w zależności od wielkości gospodarstwa. Wszystkie te dokumenty wykonują nasi doradcy. Zapewniamy kompleksową, profesjonalną i niedrogą obsługę.

Więcej w zakładce Informacje – Program azotanowy