Nowe nabory wniosków w ramach PROW 2014-20

Od 7 lipca do 21 października 2022r można ubiegać się w ARiMR o 500 tys. zł dotacji na rozwój usług rolniczych, leśnych i melioracyjnych. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących obszarów działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności: Działalność usługowa związana z rolnictwem: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność…

Program Azotanowy

Od połowy 2018r. obowiązuje w Polsce nowy ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeni”. Określa on m.in. terminy i odległości stosowania nawozów od cieków i zbiorników wodnych, jak również dokumentację, którą powinni prowadzić i posiadać rolnicy. Są to: ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, plan…

Krowa+ Świnia+

Od 2020 roku rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach nowego działania „Dobrostan zwierząt”. Wysokość dopłat będzie zależeć od działań, jakie rolnik podejmie, aby polepszyć warunki chowu, czy hodowli zwierząt. W ramach nowego działania: ,,Dobrostan zwierząt” rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację poprawy warunków chowu i hodowli zwierząt, które…